Szósty panel ekspercki - on-line 04.12.2017

Spotkanie ekspertów projektowych online w dniu 4 grudnia 2017 roku skupiło się w dużej mierze wokół tematów związanych z podsumowywaniem I tury badań przeprowadzonych w szkołach, realizowanych aktualnie w ramach projektu działań. Kontynuowane były też zagadnienia związane z praktyczną stroną finansowania działań związanych z profilaktyką zarówno na poziomie samorządów gminnych, jak i na poziomie województw. Ponadto, podczas panelu, omówiono zagadnienia związane z poznawczymi uwarunkowaniami zachowań problemowych młodzieży, jako kolejnym ważnym aspektem w procesie tworzenia rekomendacji do realizacji diagnozy. Eksperci wewnętrzni oraz zaproszeni goście zajęli się też tematem profilaktyki, jako dziedziny naukowej i praktycznej, gdzie kontynuowano podsumowywanie aktualnego stanu profilaktyki w Polsce.

Piąty panel ekspercki - on-line 10.11.2017

Spotkanie on-line z dnia 10 listopada było piątym spotkaniem ekspertów zaangażowanych i zaproszonych do współpracy w ramach projektu System oddziaływań profilaktycznych. Cztery wcześniejsze miały miejsce w Poznaniu, Krakowie, Lublinie a jedno ze spotkań miało charakter internetowy. Celem spotkania i dyskusji będących przedmiotem niniejszego podsumowania było kontynuowanie analiz dotyczących stanu polskiej psychoprofilaktyki w wymiarze realizowanych działań, ich jakości oraz szerokiego rodzaju uwarunkowań.

Czwarty panel ekspercki - Lublin, 16.05.2017

Spotkanie i dyskusja ekspercka w Lublinie były czwartym tego typu wydarzeniem. Wcześniejsze miały miejsce w Poznaniu (spotkanie i konferencja otwierająca), grudniowe spotkanie on-line, w Krakowie podczas konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński.

Trzeci panel ekspercki - Kraków, 07.04.2017

Kolejne spotkanie ekspertów projektowych, które odbyło się 7 kwietnia 2017 roku w Krakowie, obejmowało kilka ważnych aspektów realizowanych w ramach projektu działań. Do panelu dyskusyjnego w Krakowie zostali zaproszeni: dr Roksana Ulatowska, dr Małgorzata Marzec, dr Grzegorz Mazurkiewicz oraz dr Grzegorz Kata. 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.