AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA

Konferencja podsumowująca

Wyślij zgłoszenie udziału „SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE" Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skaliWarszawa 11 grudzień 2018 Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych...

Conference Flyer

 Click HERE to register „THE SYSTEM OF PROPHYLAXIS IN POLAND" Status and recommendations for increasing the effectiveness and efficiency of planning and implementation of prophylactic programs in micro and macro scale Warsaw, Poland 11.12.2018 The conference is the opportunity to exchange and learn effective methods and best practices in mental health promotion, school prophylaxis and prevention of high-risk behaviors among...

Prezentacja projektu na konferencji w Lizbonie

Prezentacja projektu na konferencji w Lizbonie

W dniu 25 października 2018 roku na IX konferencji Europejskiego Towarzystwa Badań Profilaktycznych EUSPR w Lizbonie został zaprezentowany opis rozwiązań wypracowanych dotychczas w projekcie SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE. Przedstawiono też propozycje wykorzystania zestawu narzędzi diagnostycznych wypracowanych w ramach projektu do zbudowania systemu diagnozy potrzeb wychowawczo-profilaktycznych wspierającego szkoły w realizacji zadań statutowych. Zapraszamy do pobrania plakatu przedstawionego na konferencji i...

Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne

Zapraszamy Państwa do korzystania z opracowanych w ramach projektu narzędzi do diagnozy środowisk szkolnych.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.