AKTUALNOŚCI i WYDARZENIA

Narzędzia do badań ankietowych

Trwają prace nad edycją i przygotowaniem dostępu do narzędzi badawczych, które stosowano w badaniach projektowych.

Podsumowanie drugiej tury badań

Zakończone przed wakacjami badania przynoszą efekt w postaci aktualnie opracowywanej publikacji podsumowującej całość badań.

Zogniskowane wywiady grupowe w roku 2018

Diagnozom szkolnym w roku 2018 towarzyszyła realizacja wywiadów fokusowych, których celem było uzupełnienie informacji o społecznych uwarunkowaniach jakości profilaktyki szkolnej.

Zakończenie diagnozy w środowiskach szkolnych

Koniec roku szkolnego to jednocześnie zakończenie drugiej edycji badań realizowanych w ramach projektu. Serdecznie dziękujemy

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.