Konferencja podsumowująca - program

Rejestracja zakończona

  

 

Program międzynarodowej konferencji


SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE

Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali

Fundacja "Masz Szansę"

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Warszawa, 11 grudzień 2018

 Konferencja służyła wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostały przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018 w całym kraju. Wyniki badań i płynące z nich wnioski dotyczą podstaw prawnych profilaktyki, jej finansowania, administrowania działaniami profilaktycznymi, skutecznych modeli działań profilaktycznych, a także wspierania profilaktyki w ramach aktywizacji społeczno-kulturowego środowiska szkół. Swoje doświadczenia i wyniki badań przedstawili wybitni eksperci z zakresu zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy z Polski, USA, Niemiec i Białorusi.


 

 

8:00 - Rejestracja uczestników - hol Auditorium Maximum (parter) - budynek 21 - mapa

 

9:00 - Otwarcie konferencji, powitanie - Aula Schumana - budynek 21 - Auditorium Maximum - mapa

 

Goście specjalni:

 • Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej

 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

 • Małgorzata Zwiercan, posłanka na Sejm RP. Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej, członkini Komisji Zdrowia oraz przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

 

Zaproszenie przyjęli również:

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Ludzi Uzależnionych przy Konferencji Episkopatu Polski

 • Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Jolanta Terlikowska, Kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży PARPA, Robert Frączek, PARPA

 • Marzenna Habib, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Dorota Macander, Kierownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE, Joanna Kulesza, Elżbieta Stawecka, Katarzyna Giemza

 • Anna Radomska, Kierownik Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Bartosz Kehl (KBPN)

 • Sławomir Męcina, Dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy (OHP), Dorota Słomska, główny organizator w Biurze Edukacji Komendy Głównej OHP

 • Anna Borkowska, Kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) Państwowy Instytut Badawczy

 

Wystąpienia wprowadzające - Aula Schumana - budynek 21 - Auditorium Maximum - mapa (wystąpienia tłumaczone - kliknij, żeby zobaczyć informacje o prelegentach)

9:15 - Sesja plenarna I (prowadzący: Robert Porzak): Strategie promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej

Podstawy moralne profilaktyki uzależnień opartej na wartościach Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Ludzi Uzależnionych przy Konferencji Episkopatu Polski

 

 1. Strategiczne zaangażowanie systemu edukacji jako podstawa kształtowania polityki i programów dotyczących zdrowia psychicznego w szkole Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE)
 2. Teoria i praktyka wdrażania szkolnej profilaktyki uzależnień opartej na badaniach naukowychKrzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 3. Wspieranie dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia: Podejmowanie wyzwaniaJoyce K. Sebian, kieruje projektami w zakresie zdrowia publicznego na poziomie ogólnokrajowym (USA)
 4. Model rezonującej profilaktyki społecznejAnna Fidelus, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

10:45 - kawa - Auditorium Maximum (pierwsze piętro) - budynek 21 - mapa

11:15 - Sesja plenarna II (prowadzący: Wiesław Poleszak): Animowanie środowiska wspierającego zdrowie psychiczne i skuteczność profilaktyki szkolnej

 1. Rola i zadania psychologa szkolnego w promowaniu zdrowia psychicznego w szkole - budowanie wewnętrznego bogactwa Sally Baas, Concordia University, St. Paul (USA), Past-President of The National Association of School Psychologists (NASP)
 2. W stronę zmian dla ludzi - jednoczenie społeczności wokół spraw zdrowia psychicznego w szkoleJoanne Cashman, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)
 3. Profilaktyka uzależnień behawioralnych i przemocy w szkole Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. "Szkoła dobrego zdrowia" – model systematycznego i systemowego  – Peter Paulus, Leuphana University, Center of Applied Sciences of Health (CASH) (Germany)
 5. Problemy i wyzwania profilaktyki na BiałorusiLidia Łysiuk (Лідзія Глебаўна Лысюк), A.S. Pushkin Brest State University (Bielarus) (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Беларусь), Ludmiła Kaczyna (Людміла Качына), Gymnasium in Brest (Bielarus) (Малодшая сярэдняя школа ў Брэсце, Брест, Беларусь)

Pytania, dyskusja

12:45 - obiad - Auditorium Maximum (pierwsze piętro) - budynek 21 - mapa

 

12:45-13:30 - Sesja posterowa - Auditorium Maximum (pierwsze piętro) - budynek 21 - mapa

 1. Alkohol jako czynnik ryzyka nowotworów układu pokarmowego - Mikołaj Porzak, I Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 2. Twój sukces to mój sukces - o niestandardowych działaniach profilaktycznych podejmowanych w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie - Ewa Weremczuk, CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Warszawie; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 3. Profilaktyka i terapia w kontekście konstruktu perspektywy czasowej - Maria Wojcieszek, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

13:30-15:30 - Sesje warsztatowe (równolegle - kliknij, żeby zobaczyć opis warsztatów) - sale kampusu przy ul. Wóycickiego - mapa

 1. Organizacja systemu profilaktyki poprzez strategię włączania w system edukacji (prowadzący: Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) (USA) - z tłumaczeniem) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - aula - część wydzielona 1 - mapa
 2. Narzędzia diagnozowania potrzeb profilaktycznych i ich zastosowanie do oceny potrzeb profilaktycznych szkoły i ewaluacji szkolnych programów promocji zdrowia psychicznego i działań profilaktycznych szkoły (prowadzący: Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) - budynek 14 (Instytut Psychologii) - sala 1439 - mapa
 3. Wychowanie oparte na sercu (The Nurtured Heart Approach®) - narzędzia dla szkolnych psychologów, pedagogów i nauczycieli do wspomagania dzieci ze zdiagnozowanym ADHD, zachowaniami opozycyjnymi, zaburzeniami więzi i innymi trudnościami behawioralnymi, emocjami i lękami (prowadząca: Sally Baas, Concordia University, St. Paul, Past-President of The National Association of School Psychologists, NASP (USA) - z tłumaczeniem) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - aula - część wydzielona 2 - mapa
 4. Kluczowy warunek skuteczności profilaktyki - budowanie środowiskowego i społeczno-kulturowego wsparcia (prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie) - budynek 19 (Instytut Ekologii i Bioetyki) - sala 1906 - mapa
 5. Strategie i narzędzia angażowania rodziców, przedstawicieli instytucji i środowisk lokalnych w promocję zdrowia i profilaktykę szkolną (prowadzący: Joanne Cashman, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA) - z tłumaczeniem) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 327 - mapa
 6. Wdrażanie skutecznych narzędzi profilaktyki cyberbullyingu (prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - budynek 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych) - sala 1526 - mapa
 7. Animowanie skutecznej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 308 - mapa
 8. Wspieranie dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia: Podejmowanie wyzwania (prowadzący: Joyce K. Sebian, kieruje projektami w zakresie zdrowia publicznego na poziomie ogólnokrajowym, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA) - z tłumaczeniem) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 231 - mapa

15:45-16:15 - Warsztatowa sesja plenarna podsumowująca sesje warsztatowe (prowadzący: Grzegorz Kata) - Aula Schumana - budynek 21 - Auditorium Maximum - mapa

 

16:15 - kawa - Auditorium Maximum (pierwsze piętro) - budynek 21 - mapa

16:30-18:00 - Sesje tematyczne (równoległe)

 1. Społeczno-kulturowe uwarunkowania skutecznego wspierania zdrowia i profilaktyki szkolnej (prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie - sesja z tłumaczeniem) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 108 - mapa
  1. Epsilon – Zasoby i Rozwiązania. Wykorzystanie narzędzi ESR w pracy profilaktycznej z wymagającymi wychowawczo zespołami klasowymi - Lucyna Dudzic, Centrum Innowacyjnej Profilaktyki
  2. Działalność profilaktyczna na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, w pracy z młodzieżą narażoną na szkodliwe wpływy środowiskowe - Karol Łukowski, Fundacja Bądź Zaradny
  3. Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk - Dorota Mularz, Stowarzyszenie Epsilon Plus
  4. Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w Polsce – przegląd badań - Joanna Wojcieszek, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 2. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej (prowadzący: Antoni Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 205 - mapa
 3. Skuteczność promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej w etapie nauczania początkowego (prowadzący: Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 231 - mapa
 4. Uwarunkowania promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat (prowadzący: Grzegorz Kata, Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 308 - mapa
 5. Promocja zdrowia i profilaktyka szkolna dla uczniów szkół podstawowych w wieku 14-16 lat (prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 314 - mapa
 6. Potrzeby profilaktyczne uczniów szkół ponadpodstawowych (prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie) - budynek 21 (Auditorium Maximum) - sala 327 - map

 

Rada Naukowa Konferencji

Timothy Lewis, University of Missouri (USA)

Mark Weist, University of South Carolina, School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) (USA)

Sally Baas, Concordia University, St. Paul, The National Association of School Psychologists (NASP) (USA)

Peter Paulus, Leuphana University, Center of Applied Sciences of Health (CASH) (Germany)

Lidia Łysiuk, A.S. Pushkin Brest State University (Belarus) (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Беларусь)

Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Anna Fidelus, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Joyce K. Sebian, kieruje projektami w zakresie zdrowia publicznego na poziomie ogólnokrajowym (USA)

Joanne Cashman, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)

Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)

Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Antoni Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Komitet organizacyjny

Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Godziny:

8:00 - Rejestracja uczestników

9:00 - Otwarcie konferencji, powitanie

9:15 - Sesja plenarna I (prowadzący: Robert Porzak): Strategie promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej

10:45 - kawa

11:15 - Sesja plenarna II (prowadzący: Wiesław Poleszak): Animowanie środowiska wspierającego zdrowie psychiczne i skuteczność profilaktyki szkolnej

12:45 - obiad

12:45-13:30 - Sesja posterowa

13:30-15:30 - Sesje warsztatowe (równoległe)

15:45-16:15 - Warsztatowa sesja plenarna podsumowująca sesje warsztatowe

16:15 - kawa

16:30-18:00 - Sesje tematyczne (równoległe)

 

 

Organizacja

 1. Językiem konferencji jest polski i angielski. Prezentacje w sesjach plenarnych i czterech warsztatów oraz jednej sesji tematycznej będą tłumaczone.
 2. Przebieg konferencji będzie częściowo transmitowany w Internecie. Nagrania wybranych sesji i paneli będą dostępne jako materiały informacyjne po konferencji.
 3. Lokalizacja konferencji: Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3 (mapa).
 4. Uczestnicy konferencji uzyskają zniżkę na pobyt w hotelu położonym najbliżej miejsca konferencji: Holiday Park Hotel po podaniu hasła otrzymanego w trakcie rejestracji.

 Do Kampusu przy Wóycickiego można dojechać liniami autobusowymi:

 • nr 181 (przystanek Żubrowa-UKSW)
 • nr 114 (przystanek Żubrowa-UKSW lub Młociny-UKSW)
 • nr 303 (przystanek Żubrowa-UKSW)

Jak dojechać do UKSW >> link do systemu JakDojade.pl

 

Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce (2016-2018). Zadanie sfinansowane z  Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

 

Rejestracja zakończona

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.