Wakacje i koniec badań

Koniec roku szkolnego to w projekcie czas podsumowania zakończonej diagnozy środowisk szkolnych. W badaniu wzięło udział ponad 10 tys. uczniów z całej Polski z różnych typów szkół.

Możliwość przeprowadzenia szkolnej diagnozy spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli. Wyniki dotyczące m.in. czynników chroniących, czynników ryzyka oraz zapotrzebowania na działania profilaktyczne, szkoły planują wykorzystać w opracowywaniu programów wychowawczo-profilaktycznych. 

Działania w projekcie nie przechodzą w okres przerwy wakacyjnej. Jednym z zadań ekspertów w najbliższym czasie będzie analiza i opis danych uzyskanych z następujących narzędzi:

- Ankiety dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

- Ankiety dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

- Ankiety dla uczniów gimnazjów,

- Ankiety dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- Ankiety dla rodziców,

- Ankiet dla pracowników szkoły.

W każdej ze szkół objętych badaniem dokonano również oceny szkolnego programu profilaktyki. Ocena polegała na zestawieniu zapisów z programu ze standardami realizacji szkolnej profilaktyki. Zebrano także informacje o rodzaju i formach działaniach profilaktycznych. Ocenie poddano dane z 654 szkół.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.