Ekspercka sesja tematyczna i panel dyskusyjny w Lublinie

Administracyjne uwarunkowania profilaktyki, koncepcja czynników chroniących i ryzyka w profilaktyce przyczynowej, naukowe podłoża profilaktyki, rola aktywności fizycznej oraz zapotrzebowanie na profilaktykę w środowisku nauczycieli – to tematy podejmowane przez zaproszonych ekspertów w sesji tematycznej zorganizowanej w ramach projektu „System Oddziaływań Profilaktycznych w Polsce”.

Sesja tematyczna była wydarzeniem towarzyszącym konferencji naukowej „Problemy współczesnej profilaktyki” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomii I Innowacji w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Wydarzenie miało miejsce 16 maja 2017 roku w Lublinie.

Zaproszeni eksperci:

1. Monika Lipińska (Urząd Miasta w Lublinie)

2. Prof. dr hab. Iwona Niewiadomska (KUL)

3. Mgr Jacek Lis (Fundacja Sempre a Frente)

4. Dr Maciej Tarnowski (UMCS)

5. Dr Monika Baryła-Matejczuk (WSEI w Lublinie)

Po wygłoszony prelekcjach miała miejsce dyskusja panelowa z udziałem prof. Krzysztofa Ostaszewskiego, prof. K. Wojcieszka, dr Roberta Porzaka, dr Grzegorza Katy i dr Wiesława Poleszaka.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.