Referaty na konferencji

W ramach konferencji: SZKOŁA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI (Lublin, 16-17 maj 2017 rok), Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, wygłoszono dwa referaty promujące badania realizowane w ramach projektu.

Referaty były wynikiem analizy dokumentów szkolnego programu wychowania i szkolnego programu profilaktyki. Dokumenty szkolne (łącznie z 654 szkół) były analizowane w ramach prowadzonej diagnozy.

Tytuły i autorzy referatów:

- Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny – założenia, diagnoza, konceptualizacja – dr W. Poleszak

- Jakość diagnozy na potrzeby programu wychowawczo-profilaktycznego w różnych typach szkół – dr G. Kata.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.