Zogniskowane wywiady grupowe w roku 2018

Image
Diagnozom szkolnym w roku 2018 towarzyszyła realizacja wywiadów fokusowych, których celem było uzupełnienie informacji o społecznych uwarunkowaniach jakości profilaktyki szkolnej. W II semestrze roku zakończonego roku szkolnego przeprowadzono wywiady z:
  • pełnomocnikami ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • realizatorami działań profilaktycznych,
  • pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • pedagogami i psychologami szkolnymi,
  • pracownikami kuratoriów oświaty,
  • uczniami szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,
  • nauczycielami i dyrektorami szkół.
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.