Zakończenie diagnozy w środowiskach szkolnych

0
uczniów biorących udział w I turze ogólnopolskiej diagnozy
0
uczniów biorących udział w II turze ogólnopolskiej diagnozy
Koniec roku szkolnego to jednocześnie zakończenie drugiej edycji badań realizowanych w ramach projektu. Serdecznie dziękujemy ankieterom i lokalnym koordynatorom badań za współpracę, ciągłą gotowość, podjęty wysiłek i starania. Dziękujemy dyrektorom szkół i nauczycielom za otwartość i uczestnictwo w diagnozie. Uczniom, pracownikom szkół i rodzicom za czas poświęcony na udzielanie odpowiedzi w ankietach.
Zgromadzone w badaniach dane są obecnie analizowane a po wykonaniu raportów statystycznych będą przedmiotem opisu przez ekspertów realizujących projekt. 

W pierwszej turze badań, w roku szkolnym 2016/2017, zbadano 13 854 uczniów. W tym roku w badaniu udział wzięło łącznie 12 212 uczniów. W efekcie diagnozą objęto 6 tys. więcej uczniów niż zakładano w planach projektu. Poza gormadzeniem danych o zapotrzebowaniu na działania profilaktyczne, dokonano oceny jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach. Ewaluacja procesu dotyczyła zarówno programów z listy rekomendowanych jak i programów autorkskich.
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.