Druga tura diagnozy

Z początkiem marca ruszyła druga edycja badań diagnostycznych w szkołach zaangażowanych w projekt. Tegoroczne badania realizowane w tej samej grupie uczniów, rodziców i nauczycieli co w roku ubiegłym pozwolą zaobserwować proces zmian. Do analizowanych obszarów należą: czynniki chroniące, czynniki ryzyka zachowań problemowych, nasilenie zachowań ryzykownych, zapotrzebowanie na działania profilaktyczne. W badaniach weźmie udział ponad 10 tys. uczniów z całej Polski, ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych/ponagimnazjalnych. Rezultaty i wnioski z dwuletnich badań zostaną wydane w formie ogólnodostępnych publikacji i rekomendacji dotyczących profilaktyki szkolnej. Na koniec projektu zaplanowano również konferencję podsumowującą projekt.
Image
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.