Badania w ramach ewaluacji procesu

W ramach działań zaplanowanych na rok 2018 podjęto badania mające na celu określenie bezpośredniej jakości działań profilaktycznych prowadzonych w szkołach. 

W wybranych szkołach uczniowie dokonują oceny programów lub zajęć profilaktycznych, w których brali udział. Ankiety oceny wykonywane są tuż po zakończeniu zajęć. Uzyskane w ten sposób dane uzupełnią diagnozę zapotrzebowania na profilaktykę w szkołach i pogłębią analizę relacji między nasileniem zachowań ryzykownych, czynnikami ryzyka i czynnikami chroniącymi a jakością profilaktyki.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.