Narzędzia do badań ankietowych

Trwają prace nad edycją i przygotowaniem dostępu do narzędzi badawczych, które stosowano w badaniach projektowych. Planowane jest udostępnienie narzędzi dla:
 uczniów szkół podstawowych – klasy 1-3
 uczniów szkół podstawowych – klasy 4-6
 uczniów szkół podstawowych – klas 7-8 lub szkół gimnazjalnych
 uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
 pracowników szkoły
 rodziców.
Image
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.