Ustalanie założeń diagnozy

We środę 8 grudnia eksperci projektowi spotkali się w Warszawie. Było to drugie spotkanie, na którym kontynuowano dyskusję rozpoczętą w Poznaniu.

Krzysztof Ostaszewski, Jacek Pyżalski, Jakub Kołodziejczyk, Wiesław Poleszak i Tomasz Kowalewicz omawiali główne założenia planowanej diagnozy:

• Kluczowe elementy profilaktyki w szkole jako podstawa do definiowania wskaźników do diagnozy,

• Grupy planowane do objęcia badaniami ankietowymi i wywiadami fokusowymi,

• Liczba odrębnych narzędzi badawczych i ich zakres tematyczny,

• Instytucje objęte badaniami, kwestia rozszerzenia o ośrodki wychowawcze oraz socjoterapeutyczne.

Kolejne spotkanie eksperckie zaplanowane na połowę grudnia będzie prowadzone on-line.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.