Image

Zgłoszenie udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

„SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE"
Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali

Warszawa
11 grudnia 2018

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE", organizowanej przez Fundację "Masz Szansę" 11 grudnia 2018 roku w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana WyszyńskiegoInformacje i rejestracja są dostępne na stronie projektu Profilaktycy.pl. Konferencja podsumowuje rezultaty projektu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu Bezpieczna+.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim osoby zajmujące się profilaktyką zachowań problemowych i promocją zdrowia psychicznego, pomocą społeczną, ochroną zdrowia i lecznictwem, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, życiem duchowym, w tym zwłaszcza przedstawicieli szkół i instytucji podlegających MEN.

Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018 w całym kraju. Wyniki badań i płynące z nich wnioski dotyczą podstaw prawnych profilaktyki, jej finansowania, administrowania działaniami profilaktycznymi, skutecznych modeli działań profilaktycznych, a także wspierania profilaktyki w ramach aktywizacji społeczno-kulturowego środowiska szkół. Swoje doświadczenia i wyniki badań przedstawią wybitni eksperci z zakresu zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy z Polski, USA i krajów Europy.

Wystąpienia wprowadzające (tłumaczone):

 • Promocja zdrowia i profilaktyka w Polsce – Minister Edukacji Narodowej
 • Strategiczne zaangażowanie systemu edukacji jako podstawa kształtowania polityki i programów dotyczących zdrowia psychicznego w szkole – Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE)
 • Najlepsze praktyki administracji publicznej w zakresie zdrowia psychicznego dzieci– Joyce K. Sebian, Georgetown University (USA), Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)
 • Teoria i praktyka wdrażania szkolnej profilaktyki uzależnień opartej na badaniach naukowych– Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Rola i zadania psychologa szkolnego w promowaniu zdrowia psychicznego w szkole– Sally Baas, Concordia University, St. Paul (USA), The National Association of School Psychologists (NASP)
 • Liderstwo Jednoczące i inne metody autentycznego angażowania rodzin i lokalnych społeczności– Joanne CashmanMariola Rosser, IDEA Partnership, NASDSE (USA)
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych i przemocy w szkole – Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Warsztaty (równoległe): 

 • Organizacja systemu profilaktyki poprzez strategiczne angażowanie systemu edukacji(prowadzący: Mark Weist, University of South Carolina, School Mental Health International Leadership Exchange, SMHILE - z tłumaczeniem)
 • Wdrażanie regulacji ekonomiczno-organizacyjnych i prawno-administracyjnych sprzyjających skutecznej promocji zdrowia i profilaktyce(prowadzący: Antonii Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 • Narzędzia diagnozowania potrzeb profilaktycznych i ich zastosowanie do oceny potrzeb profilaktycznych szkoły i ewaluacji szkolnych programów promocji zdrowia psychicznego i działań profilaktycznych szkoły(prowadzący: Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Struktura i przygotowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego(prowadzący: Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • The Nurtured Heart Approach® - narzędzia dla szkolnych psychologów, pedagogów i nauczycieli do wspomagania dzieci ze zdiagnozowanym ADHD, zachowaniami opozycyjnymi, zaburzeniami więzi i innymi trudnościami behawioralnymi, emocjami i lękami(prowadząca: Sally Baas, Concordia University, St. Paul, The National Association of School Psychologists, NASP - z tłumaczeniem)
 • Budowanie środowiskowego i społeczno-kulturowego wsparcia dla promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej(prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
 • Angażowanie rodziców, przedstawicieli instytucji i środowisk lokalnych w promocję zdrowia i profilaktykę szkolną(prowadzący: Joanne CashmanMariola Rosser, IDEA Partnership, NASDSE - z tłumaczeniem)
 • Narzędzia skutecznej profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych(prowadzący: Grzegorz Kata, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Wdrażanie skutecznych narzędzi profilaktyki cyberbullingu(prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Animowanie skutecznej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych(prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

Sesje tematyczne:

 • Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej(prowadzący: Antoni Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania skutecznego wspierania zdrowia i profilaktyki szkolnej(prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
 • Skuteczność promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej w etapie nauczania początkowego(prowadzący: Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Uwarunkowania promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat(prowadzący: Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Promocja zdrowia i profilaktyka szkolna dla uczniów szkół podstawowych w wieku 14-16 lat(prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Potrzeby profilaktyczne uczniów szkół ponadpodstawowych(prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

(Sesje tematyczne mogą być zorganizowane jako równoległe lub jedna sesja, w zależności od liczby prelegentów)

Rada Naukowa Konferencji

Mark Weist, University of South Carolina, School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE)

Sally Baas, Concordia University, St. Paul, The National Association of School Psychologists (NASP)

Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Joyce K. Sebian, Georgetown University, Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

Joanne Cashman, IDEA Partnership, NASDSE

Mariola Rosser, IDEA Partnership, NASDSE

Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Antonii Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Komitet organizacyjny

Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Godziny:

8:00 - Rejestracja uczestników

9:00 - Otwarcie konferencji, powitanie

9:15 - Sesja plenarna I (prowadzący: Robert Porzak): Strategie promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej

10:45 - kawa, sesja posterowa

11:15 - Sesja plenarna II (prowadzący: Wiesław Poleszak): Animowanie środowiska wspierającego zdrowie psychiczne i skuteczność profilaktyki szkolnej

12:45 - obiad, sesja posterowa

13:30-15:30 - Sesje warsztatowe (równolegle)

15:30-16:15 - Warsztatowa sesja plenarna podsumowująca sesje warsztatowe

16:15 - kawa, sesja posterowa

16:30-18:00 - Sesje tematyczne (równolegle)

18:00-19:00 - Sesja posterowa

 

 

Organizacja

 1. Językiem konferencji jest polski i angielski. Prezentacje w sesjach plenarnych i części warsztatów będą tłumaczone.
 2. Przebieg konferencji będzie częściowo transmitowany w Internecie. Nagrania wybranych sesji i paneli będą dostępne jako materiały informacyjne po konferencji.
 3. Do bezpośredniego udziału w konferencji bez referatu / posteru zapraszamy przede wszystkim osoby zajmujące się profilaktyką zachowań problemowych i promocją zdrowia psychicznego, pomocą społeczną, ochroną zdrowia i lecznictwem, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, życiem duchowym, w tym zwłaszcza przedstawicieli szkół i instytucji podlegających MEN. 
 4. Lokalizacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce (2016-2018). Zadanie sfinansowane z  Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.