Conference Programe

 Registration closed

 

 

 

 

The international conference

„THE SYSTEM OF PREVENTION IN POLAND"

 

Status and recommendations for increasing the effectiveness and efficiency of planning and implementation of prevention programs in micro and macro scale

 

"You Have a Chance" Foundation

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

 

Warsaw, Poland

December 11, 2018

 

 


The conference is the opportunity to exchange and learn effective methods and best practices in mental health promotion, school prevention and prevention of high-risk behaviors among children and youths in Poland. Data inspiring discussion come from longitudinal research carried out as part of the project implemented in Poland in years 2016-2018. The conclusions coming from them concern the legal basis of prevention, its financing, organization and administration of prevention programs, examples of effective programs, as well as support for school mental health, prophylaxis and prevention by activation of the socio-cultural school environment. During the conference, prominent experts in the field of mental health and prevention of addictions, aggression and violence from Poland, USA and other countries will present their studies, experiences, and ideas.


 

8:00 - Registration of participants - hall of Auditorium Maximum (level 0) - building 21 - route map

9:00 - Opening, welcome - Schuman Assembly - Auditorium Maximum - building 21 - campus map

 

Special guests:

 • Representative of Ministry of National Education

 • Representative of Ministry of Health

 • Małgorzata Zwiercan, Member of the Parliament of the Republic of Poland. Chairwoman of the Senior Policy Committee, member of the Health Committee and chairwoman of the Parliamentary Team for the Addictions Problem-Solving, vice-chairwoman of the Parliamentary Team for Children

 

Invitation was accepted also by:

 • His Excellency Bishop Tadeusz Bronakowski, Chairman of the Committee for the Apostolate of Sobriety and Dependent People at the Polish Episcopate Conference

 • Krzysztof Brzózka, Director of The State Agency for the Prevention of Alcohol-Related Problems (PARPA), Jolanta Terlikowska, Head of the Family and Youth Department PARPA, Robert Frączek (PARPA)

 • Marzenna Habib, Deputy Director of The Centre for Education Development (CED), Dorota Macander, Head of the Department of Education and Prevention of CED, Joanna Kulesza, Elżbieta Stawecka, Katarzyna Giemza

 • Anna Radomska, Head of the Prevention and Public Education Department, National Bureau for Drug Prevention (KBPN), Bartosz Kehl (KBPN)

 • Sławomir Męcina, Director of the Education Office of the Headquarters of Volunteer Labor Corps (VLC), Dorota Słomska, the main organizer in the Education Office of the General Headquarters of the VLC

 • Anna Borkowska, Head of the Education and Training Team at the Scientific and Academic Computer Network (SACN) National Research Institute

 

Key note speakers


9:15 - Plenary session I (moderator: Robert Porzak): School health promotion and prevention strategies - Schuman Assembly - Auditorium Maximum - building 21 - map

 1. Strategic Involvement of the Education System as the Base for School Mental Health Policy and Programs – Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE)
 2. Theory and practice of implementation of school addiction prevention based on scientific research - Krzysztof Ostaszewski, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
 3. Promoting Student Well-being and Preventing Mental, Emotional and Behavioral Health Challenges:  Taking on the Challenge – Joyce K. Sebian, a Public Health/Project Manager at the federal policy level (USA)
 4. Model of resonating social preventionAnna Fidelus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

10:45 - coffee (level 1)

11:15 - Plenary session II (moderator: Wiesław Poleszak): Animating the environment supporting mental health and the effectiveness of school prevention

 1. The role and tasks of school psychologist in promoting school mental health - Building Inner Wealth in Children and Youth – Sally Baas, Concordia University, St. Paul, Past-President of The National Association of School Psychologists, NASP (USA)
 2. The Human Site of Practice Change – Convening a Community around School Mental Health – Joanne Cashman, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)
 3. Prevention of behavioral addictions and violence at school – Jacek Pyżalski, Adam Mickiewicz University in Poznań)
 4. The “good healthy school” – concept of systematic and systemic health promotion in educationPeter Paulus, Leuphana University, Center of Applied Sciences of Health (CASH) (Germany)
 5. Problems and challenges of prevention in Belarus – Lidia Łysiuk (Лідзія Глебаўна Лысюк), A.S. Pushkin Brest State University (Bielarus) (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Беларусь)

Questions, dicussion

12:45 - lunch

 

12:45-13:30 - poster session - hall of Auditorium Maximum (level 1) - building 21 - map

 1. Alkohol jako czynnik ryzyka nowotworów układu pokarmowego - Mikołaj Porzak, I Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 2. Twój sukces to mój sukces - o niestandardowych działaniach profilaktycznych podejmowanych w CXXXVII Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie - Ewa Weremczuk, CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Warszawie; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 3. Profilaktyka i terapia w kontekście konstruktu perspektywy czasowej - Maria Wojcieszek, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

13:30-15:30 - Workshop sessions (parallel, four sessions translated)

 1. Strategic Involvement of the Education System as the Base for School Mental Health Policy and Programs ((moderators: Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) – translated) - Auditorium Maximum - Schuman Assembly - part 1 - building 21 - map
 2. Prevention needs diagnosis tools and their application for planning and evaluation of school mental health and prevention programs (moderator: Robert Porzak, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI) - Institute of Psychology - room 1439 - building 14 - map
 3. The Nurtured Heart Approach® – tools for school psychologists, school pedagogues and teachers to create transformative changes in children diagnosed with ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Reactive Attachment Disorder and other behavioral, emotional and anxiety related symptoms (moderator: Sally Baas, Concordia University, St. Paul, Past-President of The National Association of School Psychologists, NASP, USA – translated) - Auditorium Maximum - Schuman Assembly - part 2 - building 21 - map
 4. Building environmental and socio-cultural support for school mental health promotion and prevention (moderator: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium - the Higher School of Social Sciences in Warsaw) - Department of Ecology and Bioethics - room 1906 - building 19 - map
 5. Strategies and Tools for Engaging Parents, Representatives of Institutions and Local Communities in School Mental Health (moderators: Joanne Cashman, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE), USA – translated) - Auditorium Maximum - room 327 - building 21 - map
 6. Implementation of effective cyberbullying prevention tools (moderator: Jacek Pyżalski, Adam Mickiewicz University in Poznań) - Faculty of Education - room 1526 - building 15 - map
 7. Animating effective prevention of addiction to psychoactive substances (moderator: Krzysztof Ostaszewski, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw) - Auditorium Maximum - room 308 - building 21 - map
 8. Promoting Student Well-being and Preventing Mental, Emotional and Behavioral Health Challenges:  Taking on the Challenge (moderator: Joyce K. Sebian, a Public Health/Project Manager at the federal policy level, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE), USA – translated) - Auditorium Maximum - room 231 - building 21 - map

15: 45-16:15 - Workshop plenary session - summarizing parallel workshop sessions (moderator: Grzegorz Kata) - Auditorium Maximum - Schuman Assembly - building 21 - map

 

16:15 - coffee  - hall of Auditorium Maximum (level 1) - building 21 - map

 

16:30-18:00 - Thematic sessions (parallel, one session translated)

 1. Socio-cultural determinants of effective school mental health support and school prevention (moderator: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium - the Higher School of Social Sciences in Warsaw - translated) - Auditorium Maximum - room 108 - building 21 - map
  1. Epsilon – Zasoby i Rozwiązania. Wykorzystanie narzędzi ESR w pracy profilaktycznej z wymagającymi wychowawczo zespołami klasowymi - Lucyna Dudzic, Centrum Innowacyjnej Profilaktyki
  2. Działalność profilaktyczna na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych, w pracy z młodzieżą narażoną na szkodliwe wpływy środowiskowe - Karol Łukowski, Fundacja Bądź Zaradny
  3. Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk - Dorota Mularz, Stowarzyszenie Epsilon Plus
  4. Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży szkolnej w Polsce – przegląd badań - Joanna Wojcieszek, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski
 2. Economical, organizational, legal, and administrative conditions of effective school mental health promotion and school prevention (moderator: Antoni Jeżowski, State Higher Vocational School - PWSZ in Głogów) - Auditorium Maximum - room 205 - building 21 - map
 3. Effectiveness of school mental health promotion and school prevention in the first stage of primary school education (moderator: Jakub Kołodziejczyk, Jagiellonian University in Cracow) - Auditorium Maximum - room 231 - building 21 - map
 4. Determinants of school mental health promotion and school prevention for primary school students aged 10-13 (moderator: Grzegorz Kata, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI) - Auditorium Maximum - room 308 - building 21 - map
 5. School mental health promotion and school prevention for primary school students aged 14-16 (moderator: Jacek Pyżalski, Adam Mickiewicz University in Poznań) - Auditorium Maximum - room 314 - building 21 - map
 6. Prevention needs of secondary school students (moderator: Krzysztof Ostaszewski, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw) - Auditorium Maximum - room 327 - building 21 - map

 

 

Conference Program Committee

 

Timothy Lewis, University of Missouri (USA)

Mark Weist, University of South Carolina, School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) (USA)

Sally Baas, Concordia University, St. Paul, The National Association of School Psychologists (NASP) (USA)

Peter Paulus, Leuphana University, Center of Applied Sciences of Health (CASH) (Germany)

Lidia Łysiuk, A.S. Pushkin Brest State University (Belarus) (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Беларусь)

Krzysztof Ostaszewski, Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

Jacek Pyżalski, Adam Mickiewicz University in Poznań

Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Pedagogium - the Higher School of Social Sciences in Warsaw

Anna Fidelus, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Jan Cieciuch, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Joyce K. Sebian, a Public Health/Project Manager at the federal policy level (USA)

Joanne Cashman, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)

Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)

Jakub Kołodziejczyk, Jagiellonian University in Cracow

Antoni Jeżowski, State Higher Vocational School - PWSZ in Głogów

Robert Porzak, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI

Wiesław Poleszak, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI

Grzegorz Kata, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI

 

Conference Organizing Committee

Robert Porzak, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI

Wiesław Poleszak, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI

Grzegorz Kata, "You Have a Chance" Foundation, University of Economics and Innovation in Lublin - WSEI

 

 

Agenda

8:00 - Registration of participants

9:00 - Opening, welcome

9:15 - Plenary session I (moderator: Robert Porzak): School health promotion and prevention strategies

10:45 - coffee

11:15 - Plenary session II (moderator: Wiesław Poleszak): Animating the environment supporting mental health and the effectiveness of school prevention

12:45 - lunch

12:45-13:30 - poster session

13: 30-15: 30 - Workshop sessions (parallel)

15: 45-16: 15 - Workshop plenary session summarizing workshop sessions

16:15 - coffee

16: 30-18: 00 - Thematic sessions (parallel)

Organization

 1. The language of the conference is Polish and English. Plenary sessions and selected workshops will be translated.
 2. Plenary sessions will be broadcasted on the Internet. Video recordings of selected sessions and panels will be available after the conference.
 3. pplemented or corrected.
 4. Conference sessions are held at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Kazimierza Wóycickiego Street 1/3 (map).
 5. Conference participants will get a discount for accomodation in the hotel closest to the conference venue: Holiday Park Hotel after providing the password received during registration.

 

The conference is organized as part of the public task commissioned by the Ministry of National Education "Conducting comprehensive studies on the functioning of the preventive impact system in Poland (2016-2018)". The task financed from the government support program in 2015-2018 of school authorities in ensuring safe conditions for education, upbringing and care in schools - "Bezpieczna +".

 

Registration closed

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.