Pracownicy szkoły i rodzice dyskutowali o profilaktyce

Jedenaścioro psychologów i pedagogów szkolnych z rejonu Lubelszczyzny wzięło udział w grupowym wywiadzie zogniskowanym dotyczącym uwarunkowań organizacyjnych działań profilaktycznych.

Rozmawiano na temat czynników wspierających i ograniczających profilaktykę szkolną. Zebrano informacje o sukcesach, dobrych praktykach i rozwiązaniach uwzględniających zapotrzebowania dzieci i młodzieży. Wywiad odbył się 29 grudnia 2016 r. w godzinach 17.00-18.30 w Lublinie.

Uczestnikami wywiadu, który miał miejsce bezpośrednio po spotkaniu z pedagogami i psychologami, byli rodzicie dzieci uczących się w wybranych szkołach z województwa Lubelskiego. Grupowy wywiad zogniskowany z rodzicami również dotyczył ich percepcji uwarunkowań organizacyjnych działań profilaktycznych. Rodzice wyrażali opinie dotyczące tego, co uważają za sukcesy wychowawcze szkół oraz ograniczenia w zakresie wychowania i profilaktyki. Informowali o tym, czego potrzebują dla dobrej współpracy ze szkołami i jakie są ich oczekiwana względem zajęć profilaktycznych. Przedmiotem dyskusji była także znajomość specyfiki i celu profilaktyki realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży. Wywiad odbył się 29 grudnia 2016 r. w godzinach 18.30-20.00 w Lublinie. Szczegółowe podsumowanie i wnioski z wywiadów fokusowych będą zawarte w odrębnym raporcie.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.