Konferencja podsumowująca

Wyślij zgłoszenie udziału

 
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE"

Stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skaliWarszawa

11 grudzień 2018

 Konferencja służy wymianie doświadczeń w zakresie organizacji i sposobów prowadzenia skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży w Polsce. W trakcie konferencji zostaną przedstawione wyniki podłużnych badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego w latach 2016-2018 w całym kraju. Wyniki badań i płynące z nich wnioski dotyczą podstaw prawnych profilaktyki, jej finansowania, administrowania działaniami profilaktycznymi, skutecznych modeli działań profilaktycznych, a także wspierania profilaktyki w ramach aktywizacji społeczno-kulturowego środowiska szkół. Swoje doświadczenia i wyniki badań przedstawią wybitni eksperci z zakresu zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, agresji i przemocy z Polski, USA i innych krajów.


 

 

Goście specjalni:

 • Minister Edukacji Narodowej
 • Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

 

Zaproszenie przyjęli również:

 • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości i Ludzi Uzależnionych przy Konferencji Episkopatu Polski
 • Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Robert Frączek (PARPA)
 • Anna Radomska, Kierownik Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Bartosz Kehl (KBPN)

 

Wystąpienia wprowadzające (tłumaczone):

(Kliknij, żeby zobaczyć informacje o prelegentach)

 • Strategiczne zaangażowanie systemu edukacji jako podstawa kształtowania polityki i programów dotyczących zdrowia psychicznego w szkole Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE)
 • Teoria i praktyka wdrażania szkolnej profilaktyki uzależnień opartej na badaniach naukowychKrzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Wspieranie dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia: Podejmowanie wyzwaniaJoyce K. Sebian, kieruje projektami w zakresie zdrowia publicznego na poziomie ogólnokrajowym (USA)
 • Model rezonującej profilaktyki społecznejAnna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)
 • Rola i zadania psychologa szkolnego w promowaniu zdrowia psychicznego w szkole - budowanie wewnętrznego bogactwa Sally Baas, Concordia University, St. Paul (USA), Past-President of The National Association of School Psychologists (NASP)
 • W stronę zmian dla ludzi - jednoczenie społeczności wokół spraw zdrowia psychicznego w szkoleJoanne Cashman, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)
 • "Szkoła dobrego zdrowia" – model systematycznego i systemowego  – Peter Paulus, Leuphana University, Center of Applied Sciences of Health (CASH) (Germany)
 • Profilaktyka uzależnień behawioralnych i przemocy w szkoleJacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Problemy i wyzwania profilaktyki na BiałorusiLidia Łysiuk (Лідзія Глебаўна Лысюк), A.S. Pushkin Brest State University (Bielarus) (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Беларусь), Ludmiła Kaczyna (Людміла Качына), Gymnasium in Brest (Bielarus) (Малодшая сярэдняя школа ў Брэсце, Брест, Беларусь)Warsztaty (równoległe):

(Kliknij, żeby zobaczyć opis warsztatów)

 • Organizacja systemu profilaktyki poprzez strategię włączania w system edukacji (prowadzący: Timothy Lewis, University of Missouri (USA), Missouri Schoolwide Positive Behavior Support; Mark Weist, University of South Carolina (USA), School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) (USA) - z tłumaczeniem)
 • Warunki ekonomiczne, organizacyjne, prawne i administracyjne efektywnego promowania zdrowia psychicznego w szkole i profilaktyki szkolnej (prowadzący: Antonii Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 • Narzędzia diagnozowania potrzeb profilaktycznych i ich zastosowanie do oceny potrzeb profilaktycznych szkoły i ewaluacji szkolnych programów promocji zdrowia psychicznego i działań profilaktycznych szkoły (prowadzący: Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Struktura i przygotowanie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego (prowadzący: Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Wychowanie oparte na sercu (The Nurtured Heart Approach®) - narzędzia dla szkolnych psychologów, pedagogów i nauczycieli do wspomagania dzieci ze zdiagnozowanym ADHD, zachowaniami opozycyjnymi, zaburzeniami więzi i innymi trudnościami behawioralnymi, emocjami i lękami (prowadząca: Sally Baas, Concordia University, St. Paul, Past-President of The National Association of School Psychologists, NASP (USA) - z tłumaczeniem)
 • Kluczowy warunek skuteczności profilaktyki - budowanie środowiskowego i społeczno-kulturowego wsparcia (prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
 • Strategie i narzędzia angażowania rodziców, przedstawicieli instytucji i środowisk lokalnych w promocję zdrowia i profilaktykę szkolną (prowadzący: Joanne Cashman, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA) - z tłumaczeniem)
 • Narzędzia skutecznej profilaktyki dla uczniów szkół podstawowych (prowadzący: Grzegorz Kata, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Wdrażanie skutecznych narzędzi profilaktyki cyberbullyingu (prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Animowanie skutecznej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)
 • Wspieranie dobrostanu psychicznego, emocjonalnego i fizycznego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia: Podejmowanie wyzwania (prowadzący: Joyce K. Sebian, kieruje projektami w zakresie zdrowia publicznego na poziomie ogólnokrajowym, Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA) - z tłumaczeniem)

 

Sesje tematyczne:

 • Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne skutecznej promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej (prowadzący: Antoni Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie)
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania skutecznego wspierania zdrowia i profilaktyki szkolnej (prowadzący: Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie)
 • Skuteczność promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej w etapie nauczania początkowego (prowadzący: Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • Uwarunkowania promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej dla uczniów szkół podstawowych w wieku 10-13 lat (prowadzący: Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Promocja zdrowia i profilaktyka szkolna dla uczniów szkół podstawowych w wieku 14-16 lat (prowadzący: Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Potrzeby profilaktyczne uczniów szkół ponadpodstawowych (prowadzący: Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

(Sesje tematyczne mogą być zorganizowane jako równoległe lub jedna sesja, w zależności od liczby prelegentów)

 

Rada Naukowa Konferencji

Timothy Lewis, University of Missouri (USA)

Mark Weist, University of South Carolina, School Mental Health International Leadership Exchange (SMHILE) (USA)

Sally Baas, Concordia University, St. Paul, The National Association of School Psychologists (NASP) (USA)

Peter Paulus, Leuphana University, Center of Applied Sciences of Health (CASH) (Germany)

Lidia Łysiuk, A.S. Pushkin Brest State University (Belarus) (Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Беларусь)

Krzysztof Ostaszewski, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Wojcieszek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Joyce K. Sebian, kieruje projektami w zakresie zdrowia publicznego na poziomie ogólnokrajowym (USA)

Joanne Cashman, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)

Mariola Rosser, National Association of State Directors of Special Education (NASDSE) (USA)

Jakub Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Antonii Jeżowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Komitet organizacyjny

Robert Porzak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Grzegorz Kata, Fundacja "Masz Szansę", Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

 

Godziny:

8:00 - Rejestracja uczestników

9:00 - Otwarcie konferencji, powitanie

9:15 - Sesja plenarna I (prowadzący: Robert Porzak): Strategie promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej

10:45 - kawa, sesja posterowa

11:15 - Sesja plenarna II (prowadzący: Wiesław Poleszak): Animowanie środowiska wspierającego zdrowie psychiczne i skuteczność profilaktyki szkolnej

12:45 - obiad, sesja posterowa

13:30-15:30 - Sesje warsztatowe (równolegle)

15:30-16:15 - Warsztatowa sesja plenarna podsumowująca sesje warsztatowe

16:15 - kawa, sesja posterowa

16:30-18:00 - Sesje tematyczne (równolegle)

18:00-19:00 - Sesja posterowa

 

 

Organizacja

 1. Językiem konferencji jest polski i angielski. Prezentacje w sesjach plenarnych i części warsztatów będą tłumaczone.
 2. Przebieg konferencji będzie częściowo transmitowany w Internecie. Nagrania wybranych sesji i paneli będą dostępne jako materiały informacyjne po konferencji.
 3. Do bezpośredniego udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim osoby zajmujące się profilaktyką zachowań problemowych i promocją zdrowia psychicznego, pomocą społeczną, ochroną zdrowia i lecznictwem, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, życiem duchowym, w tym zwłaszcza przedstawicieli szkół i instytucji podlegających MEN. 
 4. W trakcie rejestracji uczestnicy z Polski podają numer PESEL, a w przypadku chęci zgłoszenia prezentacji / plakatu konieczne jest też wpisanie tytułu wystąpienia, 3-5 słów kluczowych ORAZ 100-200 SŁÓW STRESZCZENIA do materiałów pokonferencyjnych. Uprzejmie prosimy o przygotowanie powyższych danych przed kontynuacją rejestracji. W formularzu zgłoszeniowym jest też możliwe przełożenie rejestracji na później. Wprowadzone dane są wówczas zapisywane tymczasowo bez rejestracji zgłoszenia i można je uzupełnić lub skorygować.
 5. Lokalizacja konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3.
 6. Uczestnicy konferencji uzyskają zniżkę na pobyt w hotelu położonym najbliżej miejsca konferencji: Holiday Park Hotel po podaniu hasła otrzymanego w trakcie rejestracji.

 

 

Konferencja zorganizowana w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pn. Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce (2016-2018). Zadanie sfinansowane z  Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

 

Wyślij zgłoszenie udziału

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.