Panel ekspercki w Lublinie

Image

Drogowskazy wartości dla profilaktyki w Polsce: rekomendowane kierunki zmian – to tytuł panelu eksperckiego, który odbył się 16 maja w Lublinie.

W wydarzeniu uczestniczyli eksperci zaangażowani w projekt oraz specjaliści zewnętrzni zaproszeni do wygłoszenia prezentacji.

  • Krzysztof Ostaszewski – Jakie wyzwania profilaktyczne stoją przed przekształcającymi się szkołami ponadpodstawowymi?
  • Krzysztof Wojcieszek – Rodzina i szkoła: jakie wskazania dla profilaktyki płyną z uwarunkowań społeczno-kulturowych w środowisku szkoły.
  • Jakub Kołodziejczyk – Nauczanie początkowe a profilaktyka – jakie są drogowskazy dla profilaktyki w klasach I-III szkoły podstawowej?
  • Antoni Jeżowski – Sytuacja prawno-administracyjna w etapie reformy w oświacie – jakie szanse i wyzwania niosą zmiany dla profilaktyki?
  • Piotr Kwiatkowski – Jakiej profilaktyki potrzebuje szkoła w dobie transformacji systemu oświaty?
  • Karolina Kmiecik-Jusięga – Jakiej profilaktyki potrzebuje szkoła podstawowa w efekcie likwidacji gimnazjów?
  • Robert Frączek – Jakie szanse i zagrożenia dla profilaktyki płyną z aktualnych uwarunkowań ekonomiczno-administracyjnych? Stan i rekomendacje.
  • Agnieszka Pisarska – Jak kształcić specjalistów dla profilaktyki przyszłości? Stan i potrzeby.
  • Robert Porzak – Społeczności lokalne we współczesnej profilaktyce – na jakich wartościach i w jaki sposób je budować?

Spotkanie oraz dyskusję prowadził dr Wiesław Poleszak. Panel ekspercki zorganizowano jako wydarzenie towarzyszące ogólnopolskiej konferencji naukowej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” na temat: PRSZYSZŁOŚĆ PROFESJONALNEJ PROFILAKTYKI W ŚWIECIE ZAGUBIONYCH WARTOŚCI. Prezentacje i wnioski z panelu zostaną zamieszczone w sekcji Panele eksperckie.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.