IX konferencja z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”

W imieniu organizatorów zapraszamy na IX konferencję z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki”. Tegoroczna konferencja ma na celu prezentację poglądów na temat miejsca i roli wartości w całokształcie zdrowego życia człowieka, omówienie zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w sferze wartości, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad rolą wartości w szkoleniu specjalistów i konstruowaniu programów profilaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk w tym zakresie. Szczegółowej analizie chcemy poddać zarówno procedury szkolenia i certyfikowania specjalistów, jak i realizowane przedsięwzięcia i programy profilaktyczne.

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, nauk medycznych itd.


Data i miejsce konferencji: 15 i 16 maja 2018, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
http://www.wsei.lublin.pl/wydarzenia/konferencje-naukowe/ix-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-problemy-wspolczesnej-profilaktyki/
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.