Konferencja naukowo-metodyczna „WARTOŚCI W ŚWIECIE MŁODZIEŻY - MŁODZIEŻ W ŚWIECIE WARTOŚCI”

Przekazujemy Państwu zaproszenie na konferencję naukowo-metodyczną „WARTOŚCI W ŚWIECIE MŁODZIEŻY - MŁODZIEŻ W ŚWIECIE WARTOŚCI” dla dyrektorów i przedstawicieli rad rodziców publicznych i niepublicznych szkół województwa lubelskiego. Konferencję organizują Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Swoją tematyką konferencja wpisuje się w ważną dyskusję poświęconą miejscu i roli szkoły w wyznaczaniu kierunków oddziaływań wychowawczych i kształtowaniu systemu wartości młodych pokoleń. 
Zaproponowany cykl referatów, przygotowanych przez przedstawicieli świata nauki – psychologów i pedagogów – przybliży Państwu zadania szkoły w kontekście wychowania do wartości, wyniki najnowszych badań nad systemem wartości współczesnej młodzieży, pozwoli zrozumieć mechanizmy kształtowania się tego systemu, a także znaleźć odpowiedź na pytanie o to, jak najskuteczniej, we współpracy z rodzicami, system ten budować.

Data i miejsce konferencji: 6 czerwca 2018 r. w siedzibie WSEI w Lublinie. 
Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie:
https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=8997
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.