Planowane analizy danych

W szkołach współpracujących w ramach projektu realizowana jest druga tura badań. Środowiska szkolne zaangażowane w roku ubiegłym są badane ponownie. Kwestionariusze i ankiety uzupełniają ci sami uczniowie, rodzicie i nauczycieli, którzy odpowiadali na pytania w pierwszej turze. Zebrane w ten sposób dane pozwolą uzyskać informacje o zmianach w obrębie czynników chroniących, czynników ryzyka i poziomu zachowań problemowych. Tłem do opisu zmian będą dane o rodzaju i jakości działań profilaktycznych odbywających się w szkołach.
Sposób i model analiz materiału diagnostycznego i danych z badań podłużnych, były przedmiotem dyskusji ekspertów realizujących projekt. Celem dyskusji była decyzja o modelu obliczeniowym, który adekwatnie ukaże uwarunkowania jakość działań profilaktycznych i pozowli na sformułowanie rekomendacji. Dyskusja i spotkanie eskpertów projektowych odbyły się na początku kwietnia i miały charakter roboczy.
Image
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.