Wywiady fokusowe w pierwszej edycji badań

W ramach pierwszej edycji badań, a tym samym pierwszej części działań zaplanowanych w projekcie, przeprowadzono łącznie 10 grupowych wywiadów zogniskowanych (grup fokusowych). Nad stanem profilaktyki w szkole, jej uwarunkowaniami, jakością i rekomendacjami, duskutowali:
  • psycholodzy i pedagodzy szkolni,
  • rodzice uczniów (dwie grupy zróżnicowane ze względu na etap edukacyjny uczniów)
  • pełnomocnicy ds. profilaktyki,
  • realizatorzy działań profilaktycznych,
  • pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • dyrektorzy szkół,
  • kuratorzy,
  • nauczyciele,
  • uczniowie.

W ramach drugiej edycji badańa zaplanowano kolejne 10 grup fokusowych.
meeting02.jpeg
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.