Wywiady fokusowe i panele eksperckie

W ostatnich miesiącach kończącego się roku zrealizowano w projekcie cykl grupowych wywiadów zogniskowanych oraz dwa panele eksperckie on-line.

W ramach badań fokusowych do współpracy zaproszono pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorów szkół, kuratorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. W każdej grupie przedmiotem wywiadów była jakość szkolnych działań profilaktycznych oraz czynniki warunkujące ich skuteczność.

Zrealizowane panele eksperckie były miejscem dyskusji nad stanem polskiej profilaktyki z perspektywy różnych koncepcji, ujęć teoretycznych i obszarów działań. Materiały zgromadzone w trakcie paneli będą sukcesywnie dodawane do zasobów strony.
focus01.jpeg
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.