Opracowywanie wyników i dalsze badania

Podczas gdy eskperci projektowi opracowują wyniki otrzymane w pierwszym etapie diagnozy, zespół badawczy przystąpił do przeprowadzenia ewaluacji efektów i procesu szkolnych działań profilaktycznych. Jednocześnie kontynuowane są wywiady fokusowe, których celem jest diagnoza społeczno-kulturowych uwarunowań profilaktyki.

Po zamknięciu pierwszego etapu badań i ilościowym podsumowaniu jego wyników, narzędzia diagnostyczne zostały ponownie udostępnione dla szkół. Wynika to ze zgłaszanego przez specjalistów szkolnych zainteresowania możliwością przeprowadzenia dodatkowej diagnozy na rzecz prowadzonych działań profilaktycznych.

Drugi etap badań przewidzianych w projekcie zostanie rozpoczęty na wiosnę 2018 roku.
reports.jpg
SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.