Wyniki szkolnej diagnozy

Dziękujemy Państwu za duże zainteresowanie efektami współpracy w ramach projektu.

Stopniowo szkoły otrzymują wyniki diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów pod koniec ubiegłego roku szkolnego. Z rozmów z przedstawicielami szkół wynika, że uzyskane w projekcie informacje o środowisku szkolnym są wykorzystywane do aktualizacji i konstruowania szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych. Życzymy powodzenia w realizacji zakładanych celów!

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.