Kraków UJ - panel ekspercki w ramach projektu

Trzecie spotkanie eksperckie w ramach projektu „System Oddziaływań Profilaktycznych w Polsce” odbyło się w Krakowie. Tym razem panel ekspercki towarzyszył konferencji UJ „Współpraca, dialog, profesjonalizm w edukacji” a gospodarzem spotkania był Instytut Spraw Publicznych i Centrum Studiów nad Przywództwem Edukacyjnym Wydziału Zarządzania UJ. 

W panelu eksperckim, w dniu 7 kwietnia 2017 roku, udział wzięli:

  • dr Robert Porzak, który przedstawił główne założenia i cele projektu.
  • dr Roksana Ulatowska, której wystąpienie dotyczyło identyfikacji czynników ryzyka i chroniących przed zachowaniami problemowymi oraz koncepcji resilience. Prezentacja obejmowała relację z diagnozy krakowskiej młodzieży.
  • dr Małgorzata Marzec, która zajęła się problemem efektywności nadkładów finansowych na profilaktykę oraz definicją wskaźników ekonomicznej oceny programów profilaktycznych.
  • prof. Grzegorz Mazurkiewicz w swoim wystąpieniu opisał czynniki warunkujące jakość profilaktyki szkolnej a związane z przywództwem edukacyjnym, kulturą szkoły i środowiskiem nauczycielskim.
  • dr Grzegorz Kata, który w swoim referacie przedstawił propozycję wykorzystania wolontariatu w szkolnych działaniach profilaktycznych.

Po części wykładowej uczestnicy sesji wzięli udział w otwartej dyskusji. 

Konferencja w Krakowie była również okazją do spotkania ścisłego grona ekspertów zaangażowanych w projekt. W trakcie spotkania uwagę poświęcono budowie narzędzi, organizacji badań i planowanej analizie wyników z diagnozy.

W wydarzeniu poza wymienionymi prelegentami aktywny udział brali: dr Jakub Kołodziejczyk, prof. Krzysztof Ostaszewski, prof. Jacek Pyżalski, dr Wiesław Poleszak, dr Grzegorz Kata.

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.