Konferencja otwierająca projekt

Fundacja „Masz Szansę” w Lublinie oraz Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

serdecznie zapraszają na konferencję otwierającą projekt 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Poznań 25.11.2016.

 

Celem konferencji jest podjęcie refleksji i dyskusji dotyczącej stanu oraz uwarunkowań działań psychoprofilaktycznych realizowanych w środowiskach polskich szkół. Jednocześnie jest to pierwsze spotkanie w ramach tak szeroko określonego zadania i wstęp do cyklu konferencji związanych z projektem. „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce” to projekt, którego nadrzędnym celem jest diagnoza w obszarze profilaktyki zachowań ryzykowanych dzieci i młodzieży, ewaluacja działań profilaktycznych oraz zbadanie ich uwarunkowań prawno-administracyjnych i społeczno-kulturowych. 

Tematyka konferencji będzie obejmować zagadnienia niezbędne do wypracowania koncepcji planowanej diagnozy i badań ewaluacyjnych. Interdyscyplinarne panele eksperckie będą okazją do wymiany poglądów w obszarze podstawowych zagadnień związanych z psychoprofilaktyką. To i kolejne spotkania towarzyszące badaniom dadzą szanse na bieżącą analizą problemów współczesnej młodzieży, na integrację wiodących kierunków psychoprofilaktycznych i wypracowanie wspólnych rekomendacji.

Szczegóły dotyczące konferencji i materiały związane z projektem będą dostępne na stronie internetowej profilaktycy.pl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

 

 

Miejsce konferencji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych SALA 211

ul. Szamarzewskiego 89 bud. D

60-568 Poznań

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu SALA 211

Godz.

11.00

Otwarcie konferencji i przywitanie uczestników

 

 

11.15

Przedstawienie koncepcji diagnozy zaplanowanej w ramach projektu

 

Dr Robert Porzak, Fundacja „Masz Szansę”

11.30

Charakterystyka struktury projektu i zadań w nim ujętych

 

Dr Wiesław Poleszak, Fundacja "Masz Szansę"

11.45

Blok tematyczny

Wstępne uwarunkowania diagnozy działań profilaktycznych realizowanych w polskich szkołach

·         zewnętrzne zagrożenia dla rozwoju dzieci i młodzieży

·         sukcesy i porażki wychowawcze doświadczane przez współczesne szkoły

·         czynniki sprzyjające i zagrażające rozwojowi dzieci i młodzieży

 

Prowadzenie bloku tematycznego:

dr Grzegorz Kata

Zespół ekspertów z UAM w Poznaniu:

·         Prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska,

·         Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik,

·         Prof. dr hab. Hanna Krauze-Sikorska,

·         Prof. zw. dr hab. Magdalena Piorunek

·         Dr Ewa Karmolińska-Jagodzik

 

13.00

Przerwa

 

 

13.30

Panel dyskusyjny

"W kierunku budowania koncepcji diagnozy proflatyki w Polsce"

·         atuty i ograniczenia działań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży realizowanych w Polsce

·         czynniki (procesy) społeczno-kulturowe wspomagające i utrudniające realizację działań profilaktycznych

·         rozwiązania prawno-administracyjne wspomagające realizację działań profilaktycznych

·         sprawdzone działania profilaktyczne prowadzone w szkołach i proponowane kierunku zmian

 

Moderator panelu dyskusyjnego:

dr Wiesław Poleszak

Zespół ekspertów w projekcie:

·         prof. dr hab. Jacek Pyżalski, UAM w Poznaniu

·         prof. dr hab. Krzysztof Ostaszewski, IPiN w Warszaweie

·         dr Jakub Kołodziejczyk, UJ w Krakowie

·         prof. dr hab. Antoni Jeżowski, PWSZ w Głogowie

 

15.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

 

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.