Pierwszy miesiąc w projekcie

Pierwszy miesiąc realizacji projektu to działania przygotowujące właściwą diagnozę stanu profilaktyki w Polsce.

Jednym z poprzedzających diagnozę działań było zaangażowanie do projektu lokalnych koordynatorów badań, których pierwszym zadaniem było pozyskanie szkół do współpracy. Opracowano zarys metodologii i koncepcji teoretycznej diagnozy i ewaluacji. Sporządzono schemat doboru grup i instytucji do badań oraz procedurę wstępnej analizy sytuacji profilaktyki w szkołach. Uruchomiono platformę internetową zawierającą podstawowe informacje i podstrony z narzędziami on-line. Pod koniec listopada odbyło się pierwsze spotkanie ekspertów i dyskusja dotycząca diagnozy oraz uwarunkowań profilaktyki szkolnej.

SYSTEM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH W POLSCE - stan i rekomendacje dla zwiększenia skuteczności i efektywności planowania i realizowania działań profilaktycznych w mikro i makro skali. Projekt realizowany przez Fundację „Masz Szansę” jako zadanie publiczne na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu Bezpieczna+. Umowa nr MEN/2016/DWKI/1175 © 2017 Fundacja Masz Szansę

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.