Trwa ładowanie...
0%

Ankieta oceny zajęć - pracownicy szkoły

Liczba rekordów w ankiecie : 107

Wyniki
Liczba rekordów w tym zapytaniu:149
Liczba rekordów w badaniu:149
Procent ogółu:100.00%
Statystyki pytania stanowisko
Na jakim stanowisku Pan/i obecnie pracuje
Odpowiedź Liczba Procent
pracownik administracji (5) 1 0.67%  
nauczyciel bez wychowawstwa klasy w tym roku szkolnym, nauczyciel pomocniczy, prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (1) 41 27.52%  
nauczyciel wychowawca (2) 71 47.65%  
bibliotekarz, wychowawca świetlicy, pielęgniarka (3) 2 1.34%  
pedagog / psycholog szkolny, logopeda (4) 16 10.74%  
kierownik (np. świetlicy, warsztatów) (6) 0 0.00%  
wicedyrektor (7) 11 7.38%  
dyrektor szkoły (8) 3 2.01%  
dyrektor zespołu szkół (9) 0 0.00%  
Brak odpowiedzi 1 0.67%  
Nieukończone lub niepokazane 3 2.01%  

Statystyki pytania szkola
 Szkoła, dla której były prowadzone oceniane zajęcia profilaktyczne, to:
Odpowiedź Liczba Procent
szkoła podstawowa (0) 86 57.72%  
gimnazjum (1) 40 26.85%  
zasadnicza szkoła zawodowa (2) 3 2.01%  
technikum, średnia szkoła zawodowa (3) 12 8.05%  
liceum ogólnokształcące (4) 4 2.68%  
Brak odpowiedzi 1 0.67%  
Nieukończone lub niepokazane 3 2.01%  

Statystyki pytania wojewodztwo
W jakim województwie znajduje się szkoła? Proszę wybrać z listy poniżej:
Odpowiedź Liczba Procent
dolnośląskie (1) 0 0.00%  
kujawsko-pomorskie (2) 3 2.01%  
lubelskie (3) 8 5.37%  
lubuskie (4) 0 0.00%  
łódzkie (5) 2 1.34%  
małopolskie (6) 6 4.03%  
mazowieckie (7) 9 6.04%  
opolskie (8) 0 0.00%  
podkarpackie (9) 0 0.00%  
podlaskie (10) 5 3.36%  
pomorskie (11) 0 0.00%  
śląskie (12) 0 0.00%  
świętokrzyskie (13) 1 0.67%  
warmińsko-mazurskie (14) 25 16.78%  
wielkopolskie (15) 53 35.57%  
zachodniopomorskie (16) 33 22.15%  
Brak odpowiedzi 1 0.67%  
Nieukończone lub niepokazane 3 2.01%